~ Sinds 1932 ~ In 1932 begon Maurice Claeys, zoon van dorpssmid Theofiel Claeys, zijn eigen zaak.  De bedoeling was: “Het herstellen van motoren voor de binnenscheepvaart en de kleine visserij”.  Het was immers het begin van de motorisering in de visserij. Hij was eerder in dienst gegaan bij de motorenfabriek Deutz in Keulen, afdeling scheepsmotoren. De visserij langs de Frans Atlantische kust en ook de riviervisserij in deze streek was zijn werkterrein.  Hij was er verantwoordelijk voor het toezicht op plaatsing, inbedrijfstelling en de garantie van deze Deutz scheepsmotoren.  Via de Belgische importeur deed hij later ook datzelfde werk in België.  Met deze ervaring begon hij zijn eigen werkplaats langs het kanaal Gent-Brugge ter hoogte van de brug van Moerbrugge in Oostkamp. In 1960 bouwde hij even verder langs datzelfde kanaal een nieuwe werkplaats.  Er werd intussen meer overgeschakeld op revisie van motoren uit rollend materiaal, meer in het bijzonder industriële motoren en landbouwmachines, en ook personen- en bedrijfsvoertuigen. Enkele jaren later, in 1963, zette Jacques Claeys - bij het overlijden van zijn vader - de zaak verder.  Andere motoren, het groeien van de zaak, en een verbreding van het kanaal waren voor hem aanleiding om in 1972 te verhuizen naar nieuwe bedrijfsgebouwen even verder in de Legeweg te Oostkamp.  In 1976 al werd de werkoppervlakte van 600m2 verdubbeld voor uitbreiding van de dieselinjectie, een bijkomend magazijn en een proefstand voor motoren tot 600 PK. Na samenwerking met Jacques Claeys en een geleidelijke overname sedert 1994, werd het bedrijf in 2000 overgenomen door Jan Bulcke (ir. Electronica KUL) samen met echtgenote Kathy Loy.  De evolutie naar diensten voor garages (motorherstellingen en diagnoses) heeft zich sindsdien nog verder doorgezet, zonder evenwel afbreuk te doen aan de volledige motorenrevisies uit de industrie en landbouw.
Miniatuur compound- stoommachine, kopie van motor uit HMS Vindictive, gezonken voor Oostende WO I. Deze getrouwe en werkbare replica draait 350 tr/min in beide richtingen.  Het maken van stoommachines op maat was de hobby van de stichter van de zaak, Maurice Claeys
© clr 2013 copyright
Terug